Човешки ресурси

Човешки ресурси

Във фирмата работят на основен трудов договор високо квалифицирани специалисти в областта на минното строителство и пробивно-взривните работи. Общият брой на работниците и служителите във фирмата е 80 души в следните отдели и направления:

Изпълнителен Директор

С над 20 години стаж в минното строителство и пробивно-взривните работи.

Отдел Икономически

 • 1 главен счетоводител
 • 2 счетоводители с 10 години опит

Отдел Проектиране

 • 1 проектант - минен специалист с 25 години стаж
 • 1 проектант - минен специалист с 20 години стаж
 • 3 маркшайдери - минни специалисти с 15 години стаж

Отдел Производствен

 • 6 ръководители на пробивно-взривни работи
  с 15 до 20 години стаж
 • 8 взривчици с 5 до 15 години стаж
 • 20 сондьори с 5 до 20 години стаж
 • 2 магазинери с 5 години стаж

Отдел Механизация

Отдел Транспорт и снабдяване

Към началото