За нас

Лидер в пробивно-взривните работи

“Минна Компания – Петров” АД е специализирана фирма в областта на минно – добивната дейност и геоложките проучвания.

Регистрирана е в Ямболския окръжен съд, фирмено дело № 600/2004 г. и се представлява от Петър Янев Петров – Изпълнителен Директор.

Основни продукти и услуги

Минна Компания Петров АД

се състои от

Сакар Гранит ООД

      Фирмата е създадена през 2004г. в гр. Ямбол. Основната ѝ дейност е добив, преработка и търговия на инертни материали. Сакар Гранит ООД произвежда инертни материали за строителния бизнес в Ямбол и съседните области. Кариерата за добив на предлаганият инертен материал се намира на 2 км от гр. Ямбол в посока с. Веселиново, местност “Големия Кайряк”.

     Сакар Гранит ООД предлага на своите клиенти широк набор от естествени материали, използвани в строителството като пясък, филц и дренаж. Инертните материали имат широко приложение в строителството и по-специално в производството на бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии, като някои видове се използват за дренажни слоеве и насипи.

Геопроучване ООД

     Геопроучване АД – гр. Ямбол е основано през 1960г. като основно държавно геоложко предприятие и е приемник на бившото държавно предприятие. От 2008г. “Геопроучване” ООД е 100% собственост на “Минна компания – Петров” АД.

Основни продукти и услуги са:

  • Геоложки проучвания
  • Инженерно-геоложки проучвания
  • Хидрогеоложки проучвания
  • Укрепване на свлачища – пилоти и анкери
  • Изграждане на сондажи за вода  и водоземни съоръжения
  • Изготвяне на проектна документация
  • Геотермални сондажи

Лицензи и разрешителни за пробивно-взривни работи

Наличието на лицензите и разрешителните ни дава възможност на територията на Република България, безпрепятствено да извършваме дейността на Пробивно – взривни работи.

Scroll to top