За нас

Лидер в пробивно-взривните работи

„Минна компания – Петров“ АД е специализирана фирма в областта на минно – добивната дейност и геоложките проучвания.
 
Регистрирана е в Ямболския окръжен съд, фирмено дело № 600 / 2004 год. и се представлява от Петър Янев Петров – Изпълнителен Директор.

Основи продукти и услуги

 • Ликвидационни и рекултивационни мероприятия по рудници и кариери.
 • Извършване на специални и технологични пробивни-взривни работи на: кариери, автомагистрали и пътни участъци, строителни площадки, канализации, сгради, съоръжения и др.
 • Изготвяне на проекти за специални взривни работи.
 • Геоложки проучвания на нови и действащи минни обекти.
 • Комплексен добив и преработка на инертни материали.
 • Изготвяне на доклади за геоложки проучвания, проекти и узаконяване на нови и действащи кариери.
 • Хидрогеоложки проучвания, прокарване на сондажи за водоснабдяване.

МИННА КОМПАНИЯ ПЕТРОВ АД

СЕ СЪСТОИ ОТ:

САКАР ГРАНИТ ЕООД

ДОБИВ НА ФЕЛДШПАТ

„САКАРГРАНИТ“ ООД – гр. Ямбол е създадена през 2004г. с основна дейност добив, преработка и търговия на инертни материали – пясък, филц, дренаж и баластра. Производител е за строителния бизнес в град Ямбол и съседните области. Инертните материали се използват като основна съставка при производството на бетон и други композитни смеси.

Кариерата за добив на предлагания инертен материал се намира на 2 км от град Ямбол в посока с. Веселиново, местност „Големия Кайряк“.

ГЕОПРОУЧВАНЕ ООД

ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

„ГЕОПРОУЧВАНЕ“ АД – гр. Ямбол е основано през 1960г. като основно държавно геоложко предприятие. „ГЕОПРОУЧВАНЕ“ ЕООД – гр. Ямбол е приемник на бившото държавно предприятие и е основано през 2008г. От тогава е 100% собственост на „Минна компания – Петров“ АД.

С огромния си геоложки и технологичен опит, компанията е една от най-добрите в бранша в извършването на най-ефективни и качествени геологопроучвателни и инженерно-геоложки работи.

Лицензи и разрешителни
за пробивно-взривни работи

 • Разрешение от ГДНП - София за употреба на взривни вещества
 • Разрешение от РУ Полиция гр. Стралджа за съхранение на взривни вещества
 • Разрешение от ГДНП - София за търговия с взривни вещества
 • Разрешение от РУ Полиция гр. Стралджа за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси
 • Лиценцзза Частна охранителна дейност - въоръжена охрана, издаден от ГДНП - София
 • Разрешение за проектиране на специални взривни работи - I-ва степен
 • Лиценз за превоз на опасни товари ADR
Към началото