Складова база

Складова база

Склад за взривни материали

Фирмата разполага със собствен взривен склад, лицензиран за съхранение
на всички видове взривни вещества и материали.

 • Собственик:  "Минна компания - Петров" АД- гр. Ямбол.
 • Вид на склада - наземен.
 • Категория - постоянен, базисен.
 • Капацитет:
  - склад №1 - 40 000 кг;
  - склад №2 - 150 хил. бр. детонатори.
 • Охрана - въоръжена.
 • Охранителни съоръжения - съгласно изискванията на законодателството в Република България.
 • Въведен в експлоатация - съгласн чл. 8 ППЗКВВООБ.

Складове и ремонтна работилница

за минна техника, транспортни машини и тежка механизация.

Към началото