Продукти и Услуги

Основни продукти и услуги са:

  • Ликвидационни и рекултивационни мероприятия по рудници и кариери.
  • Извършване на специални и технологични пробивни-взривни работи на: кариери, автомагистрали и пътни участъци, строителни площадки, канализации, сгради, съоръжения и др.
  • Изготвяне на проекти за специални взривни работи.
  • Геоложки проучвания на нови и действащи минни обекти.
  • Комплексен добив и преработка на инертни материали.
  • Изготвяне на доклади за геоложки проучвания, проекти и узаконяване на нови и действащи кариери.
  • Хидрогеоложки проучвания, прокарване на сондажи за водоснабдяване.
     ИНΦOPMAЦИЯ пo чл. 116д, ал. 1 oт ЗОО
Scroll to top