Лицензи и разрешителни

Лицензи и разрешителни
за пробивно-взривни работи

Наличието на лицензите и разрешителните ни дава възможност на територията на Република България, безпрепятствено да извършваме дейността на Пробивно – взривни работи.

  • Разрешение от ГДНП - София за употреба на взривни вещества
  • Разрешение от РУ Полиция гр. Стралджа за съхранение на взривни вещества
  • Разрешение от ГДНП - София за търговия с взривни вещества
  • Разрешение от РУ Полиция гр. Стралджа за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси
  • Лиценцзза Частна охранителна дейност - въоръжена охрана, издаден от ГДНП - София
  • Разрешение за проектиране на специални взривни работи - I-ва степен
  • Лиценз за превоз на опасни товари ADR
Към началото