Лицензи и разрешителни

Наличието на лицензите и разрешителните ни дава възможност на територията на Република България, безпрепятствено да извършваме дейността на Пробивно – взривни работи.

Scroll to top