Геопроучване ООД

    „Геопроучване“ АД – гр. Ямбол е основано през 1960 г., като основно държавно геоложко предприятие.
      „Геопроучване“ ЕООД – гр. Ямбол е приемник на бившото държавно предприятие и е основано през 2008 г. От 2008 г. „Геопроучване“ ЕООД е 100% собственост на „Минна компания – Петров“ АД.

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:

 

 • Геоложки проучвания
 • Инженерно-геоложки проучвания
 • Хидрогеоложки проучвания
 • Укрепване на свлачища – пилоти и анкери
 • Изграждане на сондажи за вода и водоземни съоръжения
 • Изготвяне на проектна документация
 • Геотермални сондажи

 

      „Геопроучване“ ООД има и голям опит в проектирането на укрепителни съоръжения за осигуряване  общата устойчивост на терените. В продължение на повече от 30 години, фирмата е натрупала огромен геоложки и технологичен опит в проучването и доказването на запаси от всички видове находища. Екипът на „Геопроучване“ ООД е убеден, че с огромния си геоложки и технологичен опит, компанията е една от най-добрите в бранша в извършването на най-ефективни е качествени геологопроучвателни и инженерно-геоложки работи.

Обекти в България

Изпълнени обекти в България:

 • Находища на златни руди- Бакаджик, Зидарово, Маджарово;
 • Находища на цинкови руди – Устрем, Маджарово, Лозен;
 • Находища на въглища – Балкански, Маришки, Черноморски, Елховски и Добруджански въглищни басейни;
 • Находища на железни руди – Крумово и Дряново;
 • Находища на декоративно-облицовъчни материали – Ямбол, Малко Търново, Русе, Варна и др.;
 • Находища на термални, минерални и пресни води – на базата на разкритите от фирмата води са водоснабдени повече от 120 села и градове на територията на Източна България. Изградени са десетки балнеосанаториуми и почивни станции в района на Павел баня, Старозагорски, Сливенски и Бургаски минерални бани, Слънчев бряг, Златни пясъци и др.;
 • Находища на кварц – каолинова суровина – „Геопроучване“ ЕООД – гр. Ямбол е единствената фирма в България, която е прокарала над 1 000 000 м сондажи, минни работи и други за проучването на всички находища с кварц – каолинова суровина.

Инженерно-геоложки проучвания:

 • „Дунав Мост – 2“ – подизпълнител;
 • Трасе на петролопровод „Бургас – Александрополис“;
 • Укрепване на свлачище на морския бряг „Казино“ Бургас, множество пътни свлачища на територията на Източна България и др.

Машини и оборудване:

УРБ – 2А2 – геоложки, хидрогеоложки проучвания – 1 бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
Ядково93 ÷ 132 ммдо 150 м
Ротационнодо 500 ммдо 100 м
Шнеководо 180 ммдо 30 м
Долен чук /компресор/до 254 ммдо 100 м

УКБ – 500 – С – геоложки и геотехнически проучвания – 4 бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
ЯдковоP, H, N, Bдо 500 м
Ротационнодо 500 ммдо 200 м
Долен чук /компресор/до 254 ммдо 100 м

БА – 15 – Б – водно сондиране и пилоти – 1 бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
Ротационно73 ÷ 190 мм
190 ÷ 394 мм
394 ÷ 500 мм
до 800 м
до 250 м
до 100 м

МПДР – 100 – геолого-проучвателни сондажи – 1 бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
РотационноP, H, N, Bот 60 ÷ 400м

Boart Longyear – Delta Base 505 D –  1бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
ЯдковоP, H, Nот 40 ÷ 75 м
Ротационнодо 250 ммдо 80 м
Шнеководо 140 ммдо 10 м
Долен чук /компресор/до 130 ммдо 100 м

Beretta T 57 GEO – 1 бр.

Вид сондиранеДиаметър (мм)Дълбочина (м)
Двойно ротационно50 ÷ 450 ммдо 250 м
Долен чук /компресор/89 ÷ 200 ммдо 250 м
Scroll to top