Сакар Гранит ООД

   “САКАР ГРАНИТ“ ООД, гр. Ямбол е създадена през 2004г. Основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. Фирмата е производител за строителния бизнес в Ямбол и съседните области. Кариерата за добив на предлаганият инертен материал се намира на 2 км от гр. Ямбол в посока с. Веселиново, местност „Големия Кайряк“. 

    „Сакар Гранит“ ООД предлага на своите клиенти широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали са пясък, филц и дренаж, които имат широко приложение в строителството и по-специално в производството на бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Също така някои видове инертни материали, произведени в Сакар Гранит ООД се използват за дренажни слоеве и насипи.

Предлагани инертни материали

     Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали в „Сакар Гранит“ ООД са пясък, филц, дренаж и баластра.

     Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основни, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения.

Производство

     В пресевната инсталация се подава баластра като изходна суровина. Същата се пресява и сортира във вибрационно сито, върху което става и самото измиване на пясъка и филца. Пясъкът се измива допълнително и изцежда от водата в пясъчен класификатор. Двата вида материали се демонтират чрез стифиращи ленти. Отмиваемите частици (глина), съдържащи се в баластрата, се утаяват след измиването в специални водоеми – утайници. След декантиране, утаената вода се влива в изкуствено езеро.

Scroll to top